Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012

Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης αύριο


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την σύγκλιση του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας κατά τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/10
Προς :  Τον  κ. Δήμαρχο.
            Τους κ. Δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους Ερμιόνης.

Σας προσκαλώ σε τακτική  συνεδρίαση που  θα γίνει  στο Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης την ημέρα  Πέμπτη 29/03/2012 και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα  παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.    Αίτηση της κ. Τσιατσούλη Χρυσούλας για χορήγηση αδείας καταστήματος.
2.    Σχετικά με τη μίσθωση ακινήτου «Αποθήκη Αγ. Αντρέα».
3.    Αίτηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Α΄ Νηπιαγωγείου Ερμιόνης.
4.    Αίτηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Β΄ Νηπιαγωγείου Ερμιόνης.
5.    Αίτημα Γενικού Λυκείου Ερμιόνης.
6.    Αίτηση των κ. κ. Κωνσταντοπούλου Γεωργίου και Λαζάρου Κωνσταντίνου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ