Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ


Το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης κατά τη 2η Συνεδρίασή του στις 28-2-2012 εξέδωσε ομόφωνα  το κάτωθι ψήφισμα:

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την απόφαση της διοίκησης του IKA να καταργήσει  το Υποκατάστημα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Κρανιδίου.
Η ενέργεια αυτή θα υποβαθμίσει τις παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες σε ολόκληρο το Δήμο Ερμιονίδας και θα φέρει σε μεγαλύτερη απομόνωση την πόλη της Ερμιόνης μετά την κατάργηση του Καταστήματος ΟΤΕ και την μετατροπή του Καταστήματος της ΕΤΕ σε Γραφείο.
Στους δε χιλιάδες ασφαλισμένους και συνταξιούχους θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και μεγάλη ταλαιπωρία, γιατί θα αναγκάζονται να μετακινούνται εκατόν ογδόντα (180) χιλιόμετρα για να εξυπηρετηθούν.
Ζητάμε να παραμείνει το Υποκατάστημα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Κρανιδίου ως έχει μέχρι σήμερα, συνεχίζοντας να προσφέρει σύγχρονες κοινωνικές υπηρεσίες στους ασφαλισμένους του, ιδιαίτερα σήμερα σε αυτή τη δύσκολη κοινωνική και οικονομική συγκυρία που βρίσκεται η χώρα μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ