Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΕΡΜΙΟΝΗΣ                                                  ΕΡΜΙΟΝΗ  24/02/2012
                                                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ:  136
                                    

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την σύγκλιση του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας κατά τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/10
Προς :  Τον  κ. Δήμαρχο.
            Τους κ. Δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους Ερμιόνης.

Σας προσκαλώ σε τακτική  συνεδρίαση που  θα γίνει  στο Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης την ημέρα  Τρίτη 28/02/2012 και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα  παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.    Aίτηση της «Ι.Γεωργούσης & Σ. Βλάχος Ο.Ε.» για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής.
2.    Aίτηση της «Γ. Μέλλος – Χ.Μπουρίκα Ο.Ε.» για ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικής.
3.    Aίτηση του κ. Γεωργίου Μέλλου για ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικής.
4.    Αίτηση του κ. Στάικου Ανάργυρου του Αναστασίου.
5.    Σχετικά με την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης στη θέση «Κρόθι».
6.    Σχετικά με το καθορισμό θέσης για την τοποθέτηση «σταντς» της δεκαπενθήμερης εφημερίδας «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ