Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ​ΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 2011 (Αναμένοντ​ας να μάθουμε του 2012)


Υπενθυμίζω το παρακάτω άρθρο μου σχετικά με τον Προϋπολογισμό του 2011. Του 2012 που μόλις ψηφίστηκε δεν τον έχω δει ακόμη,εκτός του ολικού ποσού που είναι γύρω στα 6 000 000 € δηλαδή ο μισός (!) του2011. Δηλαδή ο Δήμος θα εισπράξει τα μισά και θα ξοδέψει τα μισά. Χωρίς να σημαίνειότι θα είναι στο μισό και οι δαπάνες, για παράδειγμα, του προσωπικού.
Ενημέρωση από την πλευρά του Δήμου είναινα αναρτήσει τον προϋπολογισμό του 2011 και για κάθε κωδικό να μας πει τι έκανε στην πράξη, σε τι ποσοστό πέτυχε τον στόχο και γιατί. Στη συνέχεια να αιτιολογήσει τον νέο προϋπολογισμό 2012 κατά κωδικό, ώστε να ξέρουν οι δημότες πού βαδίζει οδήμος. Στο επίσημο ιστολόγιο του Δήμου όχι στη μπλοκόσφαιρα. Το ίδιο πρέπει να κάνει και η αντιπολίτευση βλέποντας τα πράγματα και τα νούμερα από τη σκοπιά της. Δηλαδή πρέπει να κάνει περίπου αυτό που κάνω στο άρθρο μου και επιπλέον να πει τι θα έκανε αυτή. Όσο αυτό δεν γίνεται, δεν μπορούμε να διακρίνουμε ουσιαστικές και μετρήσιμες διαφορές στις δύο παρατάξεις. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, και μπροστά στη πρωτόγνωρη κρίση, καλόν είναι να συμπτυχθούν σε μια παράταξη για το καλό του τόπου. Ικανοί άνθρωποι υπάρχουν και στις δύο παρατάξεις. Άλλωστε και στις δύο παρατάξεις υπάρχουν άνθρωποι όλων των πολιτικών αποχρώσεων.Ομονοούν μέσα στον συνδυασμό τους και δεν μπορούν να ομονοήσουν στο άθροισμα των συνδυασμών;
Κρίση είχαμε κατά τη σύνταξη και των δύο προϋπολογισμών. Και το 2013 κρίση θα έχουμε. Αυτό σημαίνει ότι ο προϋπολογισμόςτου 2013 θα είναι ο μισός του μισού, ήτοι 3 000 000 €;;;

 Έρρωσθε,
Βασίλης Γκάτσος

Για να καταλάβουμε ότι πολύς θόρυβοςγίνεται,
πολύ βιντεο-φωτο-φωνο-προβολή,
αλλά ψάρια στο τηγάνι ...χιτς

Τα παρακάτω βασίζονται:
Στην «Συνοπτική κατάστασηπροϋπολογισμού / απολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Ερμιονίδας οικονομικού έτους2011. (επισυνάπτεται ως φωτογραφία).
Στην «Εισηγητική έκθεσηπροϋπολογισμού δαπανών» Δήμου Ερμιονίδας οικονομικού έτους 2011, η

οποίαεμπεριέχει τους αναλυτικούς κωδικούς δαπανών.
Στην ΚΥΑ 7028/04 που προσδιορίζεικαι επεξηγεί τους κωδικούς εσόδων - εξόδων.

Στον Κωδ. 6καταγράφονται οι λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, δηλαδή τα έξοδα και οιπληρωμές που θα κάνει ο δήμος Ερμιονίδας το 2011 για την λειτουργία του. Δηλαδήοι κωδικοί από 60 έως και 68 καταγράφουν έξοδα λειτουργίας του δήμου πουαφορούν αμοιβές και έξοδα προσωπικού, αμοιβέςαιρετών και τρίτων, παροχές τρίτων, τοκοχρεολύσια δανείων, προμήθειεςαναλωσίμων υλικών ανταλλακτικών, υλικών επισκευών κ.λ.π., μεταβίβασηεισοδήματος σε τρίτους δηλαδή παραχωρήσεις ,επιχορηγήσεις, παροχές, δωρεές σεεπιτροπές, ΝΠΔΔ του δήμου κ.λ.π.
Για να λειτουργήσει λοιπόν ο δήμος το 2011 θα κάνει έξοδακαι πληρωμές το άθροισμα των ως άνω κωδικών δηλαδή Κωδ. 6 = 7875548 €.
Στους κωδικούς 60, 61, 62 είναι συγκεντρωμένα τα έξοδα καιοι πληρωμές που θα κάνει ο δήμος το 2011 για αμοιβέςπροσωπικού, αιρετών και τρίτων. Το σύνολο των κωδικών 60+61+62 = 3235064 € είναι αυτό που λέμεστην πράξη συνολικά έξοδα του προσωπικού. Αποτελούν το 41.1% των λειτουργικώνδαπανών του δήμου Ερμιονίδας για το 2011. Επειδή όμως στους υπόλοιπους κωδικούςαπό 63 έως 68 υπάρχουν έξοδα που δημιουργούνται από το προσωπικό, θέρμανση,νοίκια, γραφική ύλη, αγορά περιοδικών, συντήρηση κτηρίων προσωπικού, μάλλον το41.1% πρέπει να το ανεβάσουμε στο 50%τουλάχιστον.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο δήμος προϋπολογίζει ότι το 2011το 50% των λειτουργικών του εξόδων θα είναι ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΙΡΕΤΩΝ, ΤΡΙΤΩΝμαζί με τις δαπάνες που δημιουργούν ως εργαζόμενοι. Ποσοστό εξαιρετικά υψηλό.
Όμως τα ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΙΡΕΤΩΝ, ΤΡΙΤΩΝ μαζί με τιςδαπάνες που δημιουργούν ως εργαζόμενοι είναι ανελαστικά,δηλαδή στην πράξη, όταν τελειώσει το 2011 θα είναι αυτά που προϋπολογίστηκαναλλά συνήθως αυξημένα και ποτέ μειωμένα. Αντίθετα, τα υπόλοιπα προϋπολογισθένταέξοδα του Κωδ. 6, δηλαδή ανταλλακτικά, αναλώσιμα κ.λ.π. στο τέλος του 2011 θαείναι λιγότερα, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα για να αγοραστούν όλα αυτά ταπράγματα και οι υπηρεσίες. Άρα στον ισολογισμό για το 2011 όπου θα καταγραφούντα πραγματικά λειτουργικά έξοδα, τότε θα δούμε ότι δεν ήσαν τα προϋπολογισμένα7875548 αλλά π.χ. τα 6500000, ενώ τα ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΙΡΕΤΩΝ, ΤΡΙΤΩΝ μαζί μετις δαπάνες που δημιουργούν ως εργαζόμενοι ήσαν τα προϋπολογισθέντα και μάλλοναυξημένα. Τότε λοιπόν επί του ισολογισμού του 2011 που καταγράφεται το τι έγινεπραγματικά το 2011 να μην εκπλαγούμε αν δούμε ότι το 41.1% που είπαμε ότι στονπροϋπολογιασμό ανεβαίνει μάλλον στο 50%, να μην εκπλαγούμε να το δούμε στονισολογισμό του 2011 να είναι πάνω από 60%.
Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι ο Δήμος Ερμιονίδας λειτουργείπρωτίστως για να αμείβει το προσωπικό του και δευτερευόντως για να υπηρετείτους δημότες του. Ως προς αυτό βέβαια δεν διαφέρει από άλλους δήμους της χώραςμας.
Τα τοκοχρεολύσιατων κανονικών δανείων του δήμου είναι219100 € για το 2011. Είναι  μόλις το 2.8% τωνπροϋπολογισθέντων λειτουργικών δαπανών του δήμου για το 2011, και στο τέλος τουχρόνου, επί των μεγεθών του ισολογισμού άντε να γίνει 3.5%. Δηλαδή το τοκοχρεολύσιο είναι ένα τίποταμπροστά στις δαπάνες προσωπικού, υπερτονίζεται όμως για λόγους πολιτικάντικουςτου τύπου «οι προηγούμενοι τάδε που βούλιαξαν τον δήμο στα χρέη και εμείςπαραλάβαμε υπερχρεωμένο δήμο κ.λ.π.». Δηλαδήαν ο δήμος μειώσει κατά 6 άτοματο προσωπικό του, ή οι αιρετοί αφήσουν το ¼ των αντιμισθιών τους στον δήμο,εξυπηρετείται πλήρως το χρέος του δήμου.
Σημείωση 1: Η ανωτέρω κατάσταση του 2011 δεν είναι κάτι τοκαινούργιο. Η ίδια ακριβώς κατάσταση χαρακτηρίζει τους πρώην δήμους πουενώθηκαν με τον Καλλικράτη και μάλιστα σε βάθος χρόνου. Απλά η νέα διοίκησηακολουθεί την πεπατημένη. Μάλιστα στο Δήμο Ερμιονίδας προκηρύσσονται και θέσειςεμμίσθων συμβούλων (!) σε διοικητικά, οικονομικά, τουριστικά, περιβαλλοντικάθέματα, σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Πέραν λοιπόν των γνωστών μοτίβων «χωρίςπροσωπικό πώς θα δουλέψει ο δήμος», «χωρίς προσωπικό πώς θα αναλάβει τις νέεςαρμοδιότητες», «δεν έχουμε ειδικούς υπαλλήλους με σύγχρονες γνώσεις καιδεξιότητες», τίποτα το καινοτόμο.

Στον Κωδ. 7καταγράφονται οι επενδύσεις που θα κάνει ο δήμος το 2011. Συνολικά 2442625 € θα πάνε σεεπενδύσεις, δηλαδή σε αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισμού (καρέκλες,τραπέζια, κομπιούτερ, κτίρια, οχήματα, καλοριφέρ, παγκάκια, αμαξίδαοδοκαθαριστού κ.λ.π.), σε έργα (οδοποιία, πάρκα, πεζοδρόμια, επέκταση δημοτικούφωτισμού, αντικατάσταση λαμπτήρων, περιφράξεων, επισκευές σχολείων κ.λ.π.).
Επί μέρους κωδικοί:
71: Αγορές πάγιου μικροεξοπλισμού: 195000 €
73: Έργα: 2130950 €. Τα περισσότερα από τα χρήματα αυτάπροέρχονται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, όπως 600000 € από τον ΘΗΣΕΑ γιααποχετευτικό δίκτυο Διδύμων, 120000 € από το ίδιο πρόγραμμα για ανάδειξηαρχαιολογικών χώρων Θερμησίου Βασιλικής Ερμιόνης, 75000 € από το ίδιοπρόγραμμα  για δεξαμενή και αντλίες πυροπροστασίας στο Μπίστι, 142186 €από το ίδιο πρόγραμμα για αναπαλαίωση του σχολείου Κοιλάδας, Δηλαδή αν εντόςτου 2011 πάρει ο δήμος αυτά τα χρήματα από τον ΘΗΣΕΑ θα κάνει αυτά τα έργα,αλλά είναι γνωστό ότι το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ έχει σταματήσει από το 2010 καιχρηματοδοτεί μόνον τα έργα που είναι σε εξέλιξη ή έχουν δημοπρατηθεί. Δηλαδήορισμένα έργα μπορεί να μην γίνουν. Τελικά κάπου 500000 € που θα προέρχονται μάλλοναπό τακτικά έσοδα του Δήμου θα πάνε σε άλλα μικροέργα (οδοί, συντήρηση, κ.λ.π.)όπως αυτά περιγράφονται στο τεχνικό πρόγραμμα. Δηλαδή τα έργα είναι του ΘΗΣΕΑκαι τα μικροέργα του Δήμου.
74: Μελέτες: 116675 €. Μελέτες σημαίνει χαρτιά και σχέδια,όχι έργα.
75: Συμμετοχή σε επενδύσεις: 0 €. Μηδέν συμμετοχή. Δηλαδή η διοίκηση δενκρίνει σκόπιμο να αγοράσει ένα ποσοστό μετοχών κάποιου ιδιωτικού έργου στηνΕρμιονίδα, όχι μόνον για να έχει κάποια έσοδα αλλά να βοηθήσει και τηνυλοποίησή του. Πόσο μάλλον να κάνει δικιά του επένδυση ο δήμος. Δηλαδή επιχειρηματικό πνεύμα Δήμου Ερμιονίδας = μηδέν.

Στον Κωδ. 8καταγράφονται πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις:3366374 €. Ένα τεράστιοκαι περίεργο έξοδο που αναλύεται λεπτομερώς παρακάτω:
81: Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. : 2396131 €. Τι είναιαυτό; Πρόκειται για πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών Δαπανών Παρελθόντων Οικονομικών Ετών.Δηλαδή οι πρώην δήμοι Ερμιονίδας δεν είχαν πληρώσει πολλές υπηρεσίες, υλικά,ακόμη και αμοιβές προσωπικού και αιρετών τα προηγούμενα χρόνια. Αυτά ο νέοςΔήμος τα προϋπολογίζει 2396131 €. Αυτά λοιπόν αν τα πληρώσει εντός το 2011, καιφυσικά το 2011 δεν δημιουργηθούν άλλα τέτοια υπόλοιπα, τότε το 2012 θα είναιμηδέν αυτές οι υποχρεώσεις. Δανεικά δεν μπορεί να πάρει. Άραγε πώς θα πληρώσειαυτό το κονδύλι; Προφανώς θα πληρώσει ένα μικρό μέρος και το υπόλοιπο μαζί μετο νέο του 2011 που θα προκύψει θα το μεταφέρει στο 2012. Αυτό θα το ονομάζαμεχρέος προς ιδιώτες (αλλά μπορεί και να μην πληρώνονταν και τοκοχρεολύσιακανονικών δανείων). Άρα όταν λέμε ότι ο Δήμος είναι καταχρεωμένος δεν εννοούμεότι πνίγεται από τα κανονικά δάνειά του και το μεγάλο τοκοχρεολύσιο που πιοπάνω είδαμε ότι είναι ασήμαντο,αλλά από αυτά που χρωστάει στους ιδιώτεςάμεσα γιατί δεν τους ξοφλούσαν οι προηγούμενοι δήμοι τηςΕρμιονίδας. Ο δήμος όμως βρήκε και ένα σωρό ανείσπρακτα χρήματα παρελθόντωνετών που πιστεύει ότι το 2011 θα τα εισπράξει, ώστε να μπορεί και να ξόφληση ταχρέη του προς τους ιδιώτες. Επίσης πιστεύει ότι δεν θα δημιουργήσει νέο χρέοςαυτής της κατηγορίας το 2011. Δύσκολα, πολύ δύσκολα πράγματα.
Σημείωση 2: Θα αναρωτηθεί κάποιος: Πώς δέχεται ένας ιδιώτηςή μια εταιρεία να πουλήσει προϊόντα ή υπηρεσίες στον δήμο ή να δουλέψει για τονδήμο, όταν ξέρει ότι θα πληρωθεί ίσως μετά από χρόνια; Απλά συνυπολογίζει στοκόστος το γεγονός αυτό, υπερτιμώντας την προσφορά του. Δηλαδή αν με πλήρωναν μετην παράδοση της εργασίας, θα ζητούσα 1000 €. Αλλά επειδή θα κάνουν 2-3 χρόνιανα με πληρώσουν ζητάω 1300 €. Άλλωστε ο δήμος είναι από τους μεγάλους εργοδότεςτης Ερμιονίδας, μπορεί να αργεί αλλά τελικά πληρώνει.
82, 85: Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις: 970243 €. Άλλοπερίεργο έξοδο. Ο δήμος Ερμιονίδας για το 2011 έχει προϋπολογίσει ότι θαεισπράξει τα «εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα παρελθόντων ετών»,Π.Ο.Ε. δηλαδή. Αυτά τα βεβαιωθέντα που πρέπει να εισπράξει το 2011 είναι1126534 €. Έρχεται όμως και ομολογεί ότι δεν θα μπορέσει τελικά να εισπράξει τα970243 € από αυτά τα χρήματα. Δηλαδή προϋπολογίζει ότι θα εισπράξει περίπου τα156291 € μόνον και έτσι είναι υποχρεωμένος τα 970243 € να τα περάσει ως «πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων»στα έξοδα. Εικονική πραγματικότητα δηλαδή.

Τα έσοδα δεν έχουν ενδιαφέρον. Αυτά που προϋπολογίζει απόοποιαδήποτε πηγή, αν τα εισπράξει ΟΛΑ το 2011, τότε θα μπορέσει ναπραγματοποιήσει και ΟΛΑ τα έξοδά του. Αν όχι, τότε θα κάνει λιγότερα έργα,λιγότερες αγορές και για τις ανελαστικές δαπάνες προσωπικού και αιρετών θαψάχνει για δανικά ή θα αυξάνει τα τέλη κ.λ.π. αφού απολύσεις ή μη πληρωμήαιρετών αποκλείονται. Και φυσικά αν δεν πληρώνει τους ιδιώτες που τουπαρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα, θα μεταφέρει αυτά τα χρήματα προς πληρωμή το2012.

Νομίζω ότι χονδρικώς σας κατατόπισα (δεν είμαιοικονομολόγος), ενώ αυτό είναι υποχρέωσητου Δήμου να αναλύσει γραπτώς προς τους δημότες του τον προϋπολογισμό, ώστεόλοι να καταλάβουν ( και οι αγράμματοι) τι τρέχει με ταοικονομικά του νέου δήμου, ο οποίος έχει δημοτικούς συμβούλους αρκετάμορφωμένους, οι οποίοι όμως μας αφήνουν στο σκοτάδι για τα ουσιώδη, ενώ μαςφέρνουν καθημερινά στο φως τα ασήμαντα και ανούσια υπερτονίζοντάς τα ως δήθενσημαντικότατα.
Και μια σημαντική λεπτομέρεια: Του χρόνου, περίπου μέχρι τονΜάρτιο του 2012 ο Δήμος Ερμιονίδας θα πρέπει να κάνει τον ισολογισμό του 2011 ο οποίος φυσικά θαδημοσιευθεί στο site ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ. Δηλαδήστους ίδιους κωδικούς πουσυμπλήρωσε με τον προϋπολογισμό, θα αναγράψει ο δήμος στον ισολογισμό τηνπραγματική δαπάνη και το πραγματικό έσοδο του 2011.
Αυτό θαείναι και το μέσο της κύριας αξιολόγησης του δήμου, δηλαδή της συνέπειας καιτης αποτελεσματικότητας. Για παράδειγμα: Αν στον ισολογισμό του 2011 στον κωδ. 81:Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε, δούμε 2396131 €, αυτό σημαίνει ότι ξόφλησεόλους τους ιδιώτες και τότε μπράβο του (αρκεί τα χρήματα να είναι απόεισπράξεις του δήμου και όχι από δάνεια). Στον προϋπολογισμό φαίνονται ωραία ταπράγματα, δηλαδή καλώς μαγειρευμένα. Στον ισολογισμό όμως αναγράφονται ταπραγματικά έσοδα και έξοδα, τα πραγματικά συνολικά χρέη του δήμου, ταπραγματικά κέρδη ή ζημιές του 2011. Και να μην επελαγούμε να δούμε στονισολογισμό ότι τελικά τα πραγματικά έσοδα είναι γύρω στα 6000000 €. Τόσα και οιπραγματικές δαπάνες. Τα υπόλοιπα εγγραφές χρεών, έργα που δεν γίνανε, λεφτά πουδεν εισπραχθήκανε.

Εκ των όσων ανέλυσα βγάζω τα παρακάτωσυμπεράσματα:
1.    Ο νέος δήμοςκληρονομεί από τους δύο προηγούμενους και προϋπολογίζει ότι τα ΕΞΟΔΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΙΡΕΤΩΝ, ΤΡΙΤΩΝ μαζί με τις δαπάνες που δημιουργούν ως εργαζόμενοι,θα είναι το 2011 πάνω από το 50%, ίσως και πάνω από το 60% των λειτουργικών τουεξόδων. Αυτό σε περίοδο κρίσης, αλλά και σε κανονική, είναι ένα φοβερό νούμερο. Το αποδέχεταιη νέα διοίκηση και δεν λαμβάνει κανένα επείγον μέτρο. Ζητάει προσλήψεις και νέοπροσωπικό.
2.    Τατοκοχρεολύσια των κανονικών δανείων είναι πολύ μικρά, θα τα έλεγα ασήμαντα.Υπερτονίζονται όμως για πολιτικούς λόγους.
3.    Αυτά πουπρέπει να εισπράξει ο δήμος από προηγούμενα οικονομικά έτη είναι σημαντικά αλλά αυτά που πρέπει να πληρώσει σε ιδιώτεςαπό προηγούμενα έτη είναι πολύ σημαντικότερα. Και δεδομένου ότιο δήμος ομολογεί ότι δεν μπορεί να εισπράξει, τότε αυτά που πρέπει να δώσει γιανα ξοφλήσει ιδιώτες είναι πάρα πολλά. Και συμψηφισμός δεν γίνεται, γιατί είναιάλλοι αυτοί που χρωστούν στον δήμο και άλλοι αυτοί που έχουνε να λάβουνεχρόνια. Και αυτό το αποδέχεται ο νέος δήμος.
4.    Τα μεγάλαέργα είναι χρήματα από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (αν γίνουν όλα τα έργα) και μόνο500000 € είναι μικροέργα από έσοδα του δήμου. Άρα έργα δεν υπάρχουν, γιατίχρήματα δεν υπάρχουν, αλλά και γιατί δεν δίνει το κράτος πλέον δανικά.
5.    Όλος αυτόςλοιπόν ο προϋπολογισμός, ακόμη και αν εκτελεστεί με ακρίβεια ένα πράγμα καιμόνον μας λέει: Ο νέος δήμος Ερμιονίδας το 2011 θα εισπράξει περί το 11000000 €και θα τα ξοδέψει όλα για τους δημότες του. Και από όλο αυτό το ποσό πουαντιστοιχεί σε 1000 € ανά κάτοικο, αυτό που θα πάρουν οι δημότες ως αντάλλαγμαείναι, η εξυπηρέτησή τους για λίγα έγγραφα που ζητούν συνήθως από οποιοδήποτεΚΕΠ της χώρας μας, για να λειτουργεί ένας μόνον βιολογικός σταθμός, ο τηςΕρμιόνης, να λειτουργούν στοιχειωδώς τα σχολεία, γήπεδα, δημοτικός φωτισμός,συλλογή απορριμμάτων, διανομή υφάλμυρου, μηπόσιμου, νερού. Και να γίνουν και ορισμένα μικροέργα, αφού ταμεγαλύτερα τα κάνει ο ΘΗΣΕΑΣ. Λίανεπιεικώς αυτός ο Δήμος δεν είναι αντάξιος της Ερμιονίδας.

Σημείωση 3: Στις εταιρείες τουιδιωτικού τομέα ο προϋπολογισμός γίνεται τον Νοέμβριο όπως και στο κράτος. ΟΔήμος Ερμιονίδας τον Νοέμβριο του 2011 πρέπει να κάνει τον προϋπολογισμό του2012. Για φέτος, εντάξει, πρώτη χρονιά είναι. Όμως ακόμη και φέτος οπροϋπολογισμός πρέπει να εκτελεσθεί και όχι απλά να γραφεί. Στις εταιρείεςλοιπόν κάθε 4μηνο γίνεται ανασκόπηση για να δουν πώς τα πάνε με τονπροϋπολογισμό. Αν δουν μεγαλύτερες δαπάνες κόβουν μελλοντικές δαπάνες, αν δουνλιγότερα έσοδα, πάνε να μαζέψουνε λεφτά ή μειώνουν το λειτουργικό κόστος. Μεάλλα λόγια ανά τετράμηνο διορθώνουν την πορεία, ώστε στο τέλος του χρόνου ναέχουν υλοποιήσει όλα όσαέγραψαν στον προϋπολογισμό του έτους. Χωρίς αυτή την διαδικασία (στα επιμέρουςτμήματα της εταιρείας η ανασκόπηση γίνεται κάθε μήνα), ο προϋπολογισμόςστερείται νοήματος.
Στερείται βέβαια νοήματος οπροϋπολογισμός αν δεν έχει κατανεμηθεί στα τμήματα του δήμου Ερμιονίδας, ώστενα υλοποιήσουν το κομμάτι που τους αφορά. Ο κύριος Δήμαρχος, ή ο αρμόδιοςΑντιδήμαρχος, αν πράγματι πιστεύουν στην ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, πρέπει να δώσουν στηνδημοσιότητα και τον επιμερισμό του προϋπολογισμού. Δηλαδή ο Αντιδήμαρχος κ.Κούστας στον τομέα ευθύνης του έχει προϋπολογιστεί να ξοδέψει τόσα χρήματα, καινα εισπράξει τόσα χρήματα. Κάθε 4μηνο πρέπει να κάνει ανασκόπηση με τουςεργαζόμενους του τομέα του και να πάρει διορθωτικά μέτρα. Αν εκτελεί τέλεια τοκομμάτι του προϋπολογισμού που του ανήκει, κανείς δεν θα τον ψέξει να κάνεικάπου οικονομία και αυτά τα χρήματα με πρωτοβουλία του να τα ρίξει στηνανακύκλωση και στη διαλογή. Τώρα βέβαια, το να ζητάμε από τον δήμο να ενεργήσειόπως ο ιδιωτικός τομέας (όμως όπως και κάθε οικογένεια με φρόνηση) είναιλίγο... προσβλητικό για δημοτικό και κρατικοδίαιτο χώρο.

Τελικά:
Αν ένας ουδέτερος παρατηρητής(Γερμανός, Γάλλος, Ολλανδός κ.λ.π.) πετάξει με ελικόπτερο πάνω από τηνΕρμιονίδα και δει τους οικισμούς της, τα κέντρα φαγητού και διασκέδασης, ταχιλιάδες εξοχικά, τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα, τις δεκάδες μεγάλες ιδιοκτησίες– βίλες, τις μάντρες φύλαξης σκαφών θαλάσσης, τους τεράστιους ελαιώνες, ταμοναδικά νησιά μας και ερωτηθεί: « Ω ξένε! Πες μας πόσα ευρώ πιστεύεις ότιείναι ο προϋπολογισμός του Δήμου Ερμιονίδας;». Νομίζω ότι η απάντηση του θαήταν γύρω στα 50000000 €. Πιστεύω ότι ταθεμέλια ενός τέτοιου δήμου πρέπει να κτίσετε ως διοίκηση του νέου δήμουΕρμιονίδας. Και για να το συνειδητοποιήσετε κάντε, το νέο ΔΣ,αυτήν την βόλτα με ελικόπτερο, και παραπλεύσατε με ένα ταχύπλοο όλη τηνακτογραμμή της Ερμιονίδας. Πιστεύω ότι θα πεισθείτε ότι πρόκειται για μια πάραπολύ πλούσια επαρχία. Βάλτε λοιπόν όλον αυτόν τον πλούτο στο λογαριασμό μαζί μετους δημιουργικούς ανθρώπους που τον κατέχουν και που είναι πλέον συντοπίτεςμας, και όχι μόνον τα νοικοκυριά των οικισμών μας. Αν όμως πετύχετε αυτό τονούμερο αλλά διατηρήσετε το ποσοστό των εξόδων προσωπικού στο 60% τωνλειτουργικών δαπανών, δηλαδή πενταπλασιάσετε το προσωπικό, να μας λείπει. Καλάείμαστε όπως είμαστε.

Έρρωσθε,
Βασίλης Γκάτσος