Δευτέρα 11 Ιουλίου 2011

Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ερμιόνης σήμερα στις 19,30

Θα συζητηθούν τα θέματα:

Καθαριότητα
Κυκλοφοριακό.

Σημαντικά και τα δυο θέματα και πρέπει να είμαστε εκεί.