Τρίτη 31 Μαΐου 2011

ΞΕΚΙΝΟΥΝ εργασίες ανάδειξης στο ΦΡΑΓΧΘΙ

Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου–Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου κ. Τάσος Αποστολόπουλος, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου, υπέγραψε τις αποφάσεις ένταξης για χρηματοδότηση έργων στο Δ.Ε.Π.Ι.Ν. – Πελοποννήσου 2007–2013 συνολικού προϋπολογισμού 2.165.000,00 €.
Ειδικότερα, ενδιαφέροντος Αργολίδας είναι το εξής έργο:
Σπήλαιο Φράγχθι Δήμου Ερμιονίδας: Ανάδειξη και αξιοποίηση σπηλαίου και του περιβάλλοντος χώρου» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 295.000 €.

Το έργο αφορά στην ανάδειξη και αξιοποίηση του σπηλαίου «Φράγχθι» Δήμου Ερμιονίδας, το οποίο αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της προϊστορίας του ευρύτερου μεσογειακού χώρου που σήμερα παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης.
Η πρόταση αφορά καταρχήν στην ήπια διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου του σπηλαίου με την κατασκευή χαμηλού διαδρόμου κίνησης, ο οποίος θα παρέχει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να περιηγηθεί με ασφάλεια στο χώρο και να παρατηρήσει τις ανασκαφικές τομές, καθώς και στην τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων που θα δίνουν πληροφορίες για την ιστορία του χώρου και των ανασκαφών. Στο πλαίσιο αυτών των επεμβάσεων προβλέπεται και μικρής κλίμακας ανασκαφική έρευνα σε

 συγκεκριμένες τομές που είχαν διανοιχτεί κατά τη δεκαετία του 1970, καθώς και ο καθαρισμός και η οριοθέτησή τους, ώστε να αποφευχθεί η κατάρρευσή τους και να εξασφαλιστούν συνθήκες ασφάλειας κατά την προσέλευση επισκεπτών.
Επιπλέον, προτείνονται μικρής κλίμακας επεμβάσεις στο εξωτερικό του σπηλαίου με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης σε αυτό και τη συνολική διευθέτηση του χώρου. Συγκεκριμένα, προτείνεται ο καθαρισμός και η διαμόρφωση του τελευταίου τμήματος του μονοπατιού που οδηγεί στην είσοδο του σπηλαίου (μήκους περίπου 140μ.), η σήμανση των πλήρως διαβρωμένων σήμερα ανασκαφικών τομών της Παραλίας και η τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας που θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ανασκαφή και τα ευρήματα του συγκεκριμένου τμήματος του αρχαιολογικού χώρου.
Τέλος, στον εξωτερικό του σπηλαίου χώρο θα τοποθετηθεί μικρό βοηθητικό κτίριο τύπου προκατασκευασμένου οικίσκου για αποθήκευση και φύλαξη ειδικού σπηλαιολογικού εξοπλισμού ασφαλείας, χρήσιμου για τη διεξαγωγή οργανωμένων επισκέψεων στο χώρο.
.argonafplia