Κυριακή, 26 Δεκεμβρίου 2010

Όμιλος Τσοκανή. Αδρανή υλικά - δραστηριοποιημένοι πολίτες

  Σύμφωνα με πληροφορίες που πήραμε και από τον σύλλογο «Αχλαδίτσα», ένα σύλλογο που χρόνια προσπαθεί να διαφυλάξει την περιοχή της Δάρδιζας από  τα επακόλουθα των  συμφερόντων του Ομίλου  Τσοκανή, «Ερμιονη Οικονομία Τουρισμός Α.Ε.», εκδόθηκε άδεια εγκατάστασης, αποθήκευσης,  φόρτωσης αδρανών υλικών στην παραπάνω εταιρεία, από τον Νομάρχη κο Σωτηρόπουλο.
  Ο σύλλογος «Αχλαδίτσα» βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με τον Όμιλο Τσοκανή, (έχοντας κερδίσει όλους τους δικαστικούς αγώνες μέχρι  σήμερα)  και ενώ εκκρεμεί δικαστική απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, εκδίδεται από την Νομαρχία  η άδεια.
  Εμείς συμφωνούμε απόλυτα με τις προσπάθειες του συλλόγου και πιστεύουμε ότι όχι μόνο οφείλουμε να τις στηρίξουμε, αλλά και να δράσουμε ενεργά και άμεσα όλοι οι φορείς.
  Το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο την Δάρδιζα αλλά  την Ερμιόνη, την γύρω περιοχή και τη ζωή μας.
( 27/12/2010, είναι η τελευταία ημέρα υποβολής προσφυγής, κατά της απόφασης )