Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2010

ΚΑΛΑΝΤΑ 1893

ΚΑΛΑΝΤΑ
( απο την εφημερίδα "ΣΚΡΙΠ'' ΤΟΥ 1893)

Καλήν εσπέραν, δανεισταί, άν είναι ορισμός σας/ του κανονιού την γέννησι να πώ στ' αρχοντικό σας. / Μέγα κανόνι έπεσε στών Αθηνών την πόλι / κ' οι δανεισταί πενθοφορούν και κλαίει η κτίσις όλη./ Είς την Βουλή εβρόντηξε, στην φάτνη των αλόγων,/ και οΤρικούπηςτώριξε

μ' ένα σπουδαίον λόγον. Πλήθος Μακρήδων, ψάλλοντες το " Δόξα εν υψίστοις" / και δια τούτο άξιζε της στρούγκας του η πίστις.Εκ της Αγγλίας έρχονται τρείς μούντζαις δια δώρα / Ο Χάμπρο δε τας οδηγεί χωρίς να λείψει ώρα./ Δια τον Χάμπρ' ως είκουσε Μπουρλότος ο φρικώδεις,/ αμέσως πολλά ταράχθηκε κι έγινε θηριώδεις. / Ότι πολλά φοβήθηκε δια την εξουσίαν / μήπως του δώσουν μια κλωτσιά και χάσει την αξίαν./ Κράζει τους μάγους και ερωτά τι διάβολο να κάνη,/ κι εκείνοι τούπαν : Βρόντα το, σαν νάταν Καραπάνοι./ Αμέσως πάει στην Βουλή, βρίσκει τον Θεοτόκη / κι εκεί εκβαρβαρίζονται των δανειστών οι τόκοι./ Πολλοί εδώ τον προσκυνούν κι άλλοι εκεί τον βρίζουν / κι εκατόν δύο βουλευταί τον νόμον του ψηφίζουν./ Χιλιάδες δέκα δανειστών σφάζει σε μιαν ημέρα/ των δε λοιπόν ο διάβολος επήρε τον πατέρα

Κι επληρώθη το ρηθέν σ' Ανατολή και Δύσι / πως η "Ελλάς προώρισται να ζήση και θα ζήση"./Ιδού όπου σας είπαμεν όλην την υμνωδίαν / και της Ελλάδος της φτωχής την φοβεράν κηδείαν, / και σας καλονυκτίζομεν, πέσετε κοιμηθήτε, /ολίγον ύπνον πάρετε χωρίς να σηκωθήτε

και βάλλετε τα ρούχα σας, άν είνε ιδικά σας,/ αλλέως να σουφρώσετε απ' τα γειτονικά σας./Ευθύς τραπέζι στρώσετε, βάλτε το φαγητό σας/ κι' αν άλλο τι δεν έχετε να φάτε τ' απ' αυτό σας.

Εις έτη πολλά/ με δίχως ψιλά.


Πρόταση ανάρτησης:Γιάννης Λακούτσης