Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022

Ανάβαλος υπό δημοπράτηση.........Του Βασίλη Γκάτσου


Και η τελευταία ενημέρωση του Δημάρχου μάς βεβαιώνει ότι ακόμη και όλα να πάνε κατ' ευχήν, το νερό του Ανάβαλου θα είναι στη δεξαμενή του λόφου Θωμά μετά από αρκετά χρόνια, εάν και εφόσον ,,,,,,,,,, δεδομένου ότι το έργο είναι ενταγμένο σε πρόγραμμα από το 2019.

Τίποτα λοιπόν νεότερο για τους αγρότες και γενικά όσους έχουν κτηματική περιουσία στην Ερμιονίδα.
Το κυριότερο: Δεν γνωρίζει κανένας την τιμή του νερού στο κτήμα.Δηλαδή έχουμε ένα έργο κοστολογημένο με ακρίβεια εκατοστού του ευρώ, ξέρουμε πόσο προσωπικό χρειάζεται για να λειτουργήσει, ξέρουμε την κατανάλωση ρεύματος ανά κυβικό μέτρο, αλλά κανένας δεν τολμά να πει στον αγρότη την τιμή είτε σε ευρώ, είτε με μία εξίσωση, δηλαδή συναρτήσει της τιμής του ρεύματος. Πρωτοφανές!
Άρα περιμένουμε όλοι όπως περιμέναμε χρόνια.

Το έργο στη τιμή του συμπεριλαμβάνει και ένα απαραίτητο υποέργο : τη διανομή του νερού στην Ερμιονίδα που ονομάζεται (υποέργο αρδευτικού δικτύου στο Δήμο Ερμιονίδας). 
Ο Δήμαρχός μας πληροφορεί:  " Η μελέτη του υποέργου του αρδευτικού δικτύου στο Δήμο Ερμιονίδας προϋπολογισμού 1.477.960,36 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήδη δημοπρατήθηκε και είμαστε στην διαδικασία ανάδειξης του αναδόχου.". Προσοχή! δημοπρατήθηκε η μελέτη του έργου, όχι το έργο.

Ο ανάδοχος μελετητής δεν μπορεί να μελετήσει τίποτα, χωρίς ο Κύριος του έργου να του έχει διατυπώσει ακριβώς τι είναι το έργο. 
Γνωρίζουμε όλοι από τον αρχικό σχεδιασμό ότι το νερό προοριζόταν για μια και μόνον περιοχή που καλύπτει τον Κάμπο του Κρανιδίου και μέρους των μικρών κάμπων των Φούρνων, όπου συμπτωματικά γίνεται και το γκολφ.  Την βλέπουμε στο επισυναπτόμενο σχέδιο παλιάς αρχικής μελέτης.
Αν αυτό ισχύει ακόμα, τότε δεν πρόκειται για άρδευση των κτημάτων της Ερμιονίδας, αλλά μόνο αυτής της μικρής περιοχής. Αν όντως έτσι έχουν τα πράγματα, ενδιαφέρει τους λίγους αγρότες αυτής της περιοχής, και είναι φυσικό να αντιδράσουν σφόδρα όλοι οι άλλοι και με το δίκιο τους, όταν δουν με τα μάτια τους να τοποθετούνται δίκτυα αγωγών μόνο σε αυτή την περιοχή.
Δυστυχώς ο Δήμαρχός μας, όπως και όλοι οι προηγούμενοι χρόνια τώρα, δεν διευκρινίζει αυτό το κρίσιμο σημείο: Το νερό με το υποέργο διανομής του εξακολουθεί να καλύπτει μόνο αυτήν την περιοχή;
Αν ναι, ας μας το πει σαφώς.
Αν έχει αλλάξει ο αρχικός σχεδιασμός και καλύπτει ευρύτερη περιοχή, ή όλη της Ερμιονίδα όπως είναι δίκαιο και σωστό, ας βγει να το πει, καθότι δεν είναι δυνατόν Δήμαρχος και να μη γνωρίζει.

Σημείωση: Με πολύ προσοχή, ακόμη και στις λεπτομέρειες του, έχω γράψει πολλές φορές για αυτό το έργο της μεταφοράς και διανομής του νερού του Ανάβαλου στην Ερμιονίδα. Από ενδιαφέρον αλλά και από συμφέρον. Ο καθένας θέλει νερό στο κτήμα του.
Δεν έπεσαν ποτέ στην αντίληψή μου έγγραφες θέσεις, απόψεις, διαμαρτυρίες των εκάστοτε προέδρων και συμβουλίων των κοινοτήτων μας, έγγραφες με πρωτόκολλο προς οποιονδήποτε αρμόδιο, ούτε και από τις εκάστοτε αντιπολιτεύσεις.

Ανάγκη πάσα λοιπόν ο Δήμαρχος μας να μας ενημερώσει και για το κύριο: Ποιες περιοχές καλύπτει η διανομή του νερού άρδευσης;

Βασίλης Γκάτσος