Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

ΙΩΣΗΦ ΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Προς

Δήμαρχο Ερμιονίδας

κ. Ιωάννη Γεωργόπουλο 

Κύριε Δήμαρχε,

Η περιοχή Αλμυριές που περικλείεται από το SM. ΔΗΜΗΤΡΑ – το Γήπεδο Ποδοσφαίρου – το χώρο της Λαϊκής Αγοράς – το Διοικητικό κτίριο του Λιμεναρχείου- τα Σχολικά Κτίρια – το Αγροτικό Ιατρείο και το  ιδιόκτητο κτίριο του ΟΤΕ, είναι ένας οικισμός που αναδείχτηκε τα τελευταία 40 χρόνια μετά την επέκταση του σχεδίου πόλης.

Δυστυχώς η τότε επικρατούσα άποψη κατασκευής κατοικιών, η ανύπαρκτη ρυμοτόμηση, οι ανύπαρκτες υποδομές αποχετευτικού και συλλογής ομβρίων υδάτων ανέδειξε έως σήμερα μια πολύ αρνητική εικόνα, αντίθετη προς τον βασικό αρχιτεκτονικό κορμό της πόλης μας.

Στο κτιριακό συγκρότημα του σημερινού Δημοτικού Σχολείου, όπου δυστυχώς χαρακτηρίζει την περιοχή επιβάλλεται η τοποθέτηση κεραμοσκεπής, όπως ορίζει ο ΓΟΚ  για τις νεόκτιστες κατοικίες της πόλης μας, αλλά και όλα τα Δημοτικά και Σχολικά κτίρια πρέπει να εισέλθουν σε ένα ενεργειακό πρόγραμμα πράσινης και εναλλακτικής ενέργειας.

Η προβλεπόμενη κατασκευή  και λειτουργία  Τουριστικής Μαρίνας στην περιοχή, αναβαθμίζει σε πρωτεύοντα ρόλο την περιοχή που εκ των πραγμάτων πρέπει ο Δήμος μας να την εντάξει τάχιστα  ολάκερη σε ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα αστικής αρχιτεκτονικής ανάπτυξης και υποδομών.

Παράλληλα με τον σχεδιασμό αυτόν πρέπει να ξεκινήσουν οι ενέργειες για να επικαιροποιηθεί και να ενεργοποιηθεί ο φάκελος της επέκτασης του Σχεδίου Πόλης, ο οποίος εδώ και τρεις δεκαετίες έχει παραμείνει στα συρτάρια, με αρνητικά αποτελέσματα και εις βάρος της ορθολογικής ανάπτυξης και αρχιτεκτονικής ταυτότητας της πόλης μας.

Κύριε Δήμαρχε,

όπως καλά θα γνωρίζετε ορθή και σωστή οικιστική αστική ανάπτυξη σε μια τέτοια περιοχή, όπου καθημερινώς φοιτά από τα προσχολικά χρόνια  όλο το αυριανό δυναμικό της πόλης μας, είναι βασικό   στοιχείο της ανάπτυξης του ταλέντου τους της συγκοινωνιακής και κυκλοφοριακής αγωγής τους της ορθής αντίληψης για την λειτουργία της πόλης του 21ου αιώνα και βασική εικόνα για την ευταξία και καθαριότητα.

Η ρυμοτόμηση – η πεζοδρόμηση – η κατασκευή πλατιών – αλσυλλίων – η ρύθμιση του κυκλοφοριακού και η ορθή χρήση των προτερημάτων της Κοινοτικής μας  έκτασης αναβαθμίζουν, διαμορφώνουν και αναπτύσσουν την δυναμική της  έτσι και αλλιώς τοπικής μας κοινωνίας αλλά και αναπαράγουν στον καλύτερο δυνατό βαθμό τις κοινωνικές σχέσεις των συμπολιτών μας.

Κύριε Δήμαρχε,

συγχωρήστε μας για τις υποδείξεις μας αλλά η Κοινότητα μας καθημερινώς προβληματίζεται συνομιλεί και αφουγκράζεται τους συμπολίτες μας, νέους και νέες παραγωγούς και επαγγελματίες – επιστήμονες και νοικοκυρές και θα προσπαθεί και θα συνεχίζει να καταθέτει τις προτάσεις της και τις απόψεις της εμπλουτίζοντας τον προσωπικό σας προβληματισμό , ο οποίος θα είναι σίγουρα χρήσιμος στην πολιτική σας χάραξη, για την οποία εσείς και οι συνεργάτες σας Δημοτικοί Σύμβουλοι ιεραρχείτε και χαράσσετε

Με τιμή

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΕΡΜΙΟΝΗΣ

ΙΩΣΗΦ ΓΑΝΩΣΗΣ