Σάββατο 30 Μαΐου 2020

περιήγηση στο σπίτι του σπουδαίου ζωγράφου Claudet Monet


Μια δωρεάν περιήγηση στο σπίτι του σπουδαίου  ζωγράφου Claudet Monet, που βρίσκεται στο Ζιβερνί της Νότιας Γαλλίας, μας προσφέρει το Fondation Claude Monet.