Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

Αναστάσιος Γ. Λάμπρου: ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ

Του Αναστάσιου Λάμπρου, κάτοικου Κρανιδίου Αργολίδας

Κοιν: 1) Αστυνομική Διεύθυνση Αργολίδας
         2) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας
         3) Γραφείο Δημάρχου Ερμιονίδας
         4) Α.Τ. Κρανιδίου
         5) Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης ΔΟΜΤυγχάνω μόνιμος κάτοικος Ερμιονίδας, εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ερμιονίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης της ελάσσονος αντιπολίτευσης με την επωνυμία “Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας”.
Όπως είναι γνωστό το ξενοδοχείο της περιοχής με την ονομασία “Γαλαξίας” χρησιμοποιείται ως δομή φιλοξενίας προσφύγων-αιτούντων άσυλο. Η ανωτέρω δομή λόγω κρουσμάτων κορονοιού είχε τεθεί σε καθεστώς περιορισμού κυκλοφορίας, αρχικά για χρονικό διάστημα από 22.4.2020 έως και 5.5.2020, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. Δ1Α/ΓΠ.οικ. 26340 απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Μετανάστευσης και Ασύλου, δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ B' 1548/22.04.2020 και κατόπιν παράτασης έως την 12.5.2020, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. Δ1Α/ΓΠ.οικ. 28050 απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Μετανάστευσης και Ασύλου, δημοσιευθείσα στο  ΦΕΚ B' Β 1697/4.5.2020. 
Λόγω της εμφάνισης νέου κρούσματος στην ως άνω δομή προ ημερών, διενεργήθηκε επανέλεγχος από αρμόδιο κλιμάκιο του ΕΟΔΥ και ανευρέθησαν τρία νέα κρούσματα του κορονοιού σε διαμένοντες στην ανωτέρω δομή. 
Λόγω της επανεμφάνισης κρουσμάτων η ανωτέρω δομή τέθηκε εκ νέου σε καθεστώς περιορισμού κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα από 25.5.2020 έως και 8.6.2020 σύμφωνα με την υπ΄αριθ. Δ1Α/ΓΠ.οικ. 32363 απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Μετανάστευσης και Ασύλου, δημοσιευθείσα στο  ΦΕΚ B' 2019/26.5.2020.
Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση ορίζονται τα εξής:
“… αποφασίζουμε: Αρθρο πρώτο

 1. Τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας από τις 25.5.2020 έως και τις 8.6.2020, των διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στη δομή φιλοξενίας μεταναστών Κρανιδίου-ξενοδοχείο GALAXY, αυστηρά εντός αντίστοιχης περιμέτρου που θα εφαρμόσει η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα απαγορεύεται η είσοδος στην ως άνω δομή φιλοξενίας τρίτων προσώπων με την εξαίρεση των εργαζομένων σε αυτήν, των αστυνομικών και στρατιωτικών αρχών, των εργαζομένων της Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).

 2. Η Διοίκηση της ανωτέρω δομής φιλοξενίας οφείλει να ενημερώνει τους πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στη δομή μέσω γραπτών και ακουστικών (μεγαφωνικά) μηνυμάτων ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο σε όλες τις γλώσσες που κατανοούν, καθώς και όλους τους δραστηριοποιούμενους φορείς εντός και πέριξ της δομής για τους λόγους εφαρμογής του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας και για την ανάγκη πιστής τήρησής του.

 3. Εντός της περιμέτρου αναπτύσσονται ειδικές υγειονομικές μονάδες, οι οποίες βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων του κο-ρωνοϊού COVID-19 και για την πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου στους εργαζόμενους της εν λόγω δομής φιλοξενίας.

 4. Η ΕΛ.ΑΣ. είναι υπεύθυνη για την τήρηση του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας και δύναται να προβαίνει σε σχετικές αποφάσεις ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων, διαμόρφωσης ζωνών αστυνομικών ελέγχων και χρήσης τεχνικών φραγμών.

 5. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αργολίδας, τον Δήμο Ερμιονίδας και την Περιφέρεια Πελοποννήσου προς υλοποίηση των σχετικών προβλέψεών της….”

Προς έκπληξη όλων των κατοίκων και φορέων της περιοχής χθες 27.5.2020 οι διαμένοντες αιτούντες άσυλο στην ανωτέρω δομή πραγματοποίησαν πεζή πορεία διαμαρτυρίας από την ανωτέρω δομή έως το κέντρο του Κρανιδίου, αναγράφοντας και φωνάζοντας συνθήματα οτι στην δομή δεν υπάρχουν κρούσματα και είναι παράνομη η ανωτέρω υπουργική απόφαση περιορισμού τους.

Επειδή σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση προκύπτει οτι αρμόδιες αρχές για την τήρηση της ανωτέρω Υπουργική απόφασης, την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων και κυρίως την σωστή ενημέρωση των ίδιων των υποβαλλομένων στον περιορισμό κυκλοφορίας τυγχάνουν η ΕΛ.ΑΣ, η Διοίκηση της Δομής, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Δήμος Ερμιονίδας.
Επειδή αντιλαμβανόμαστε όλοι οτι η Αστυνομία από μόνη της, λόγω του μικρού αριθμού προσωπικού που υπάρχει στο κατά τόπους αρμόδιο ΑΤ Ερμιονίδας, χωρίς την συνδρομή όλων των φορέων είναι αδύνατο να τέλεσει στο έπακρο τα όσα ανφέρονται στην ανωτέρω υπουργική απόφαση.
Επειδή η εν λόγω πορεία διαμαρτυρίας έλαβε χώρα κατά παράβαση της ανωτέρω απόφασης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
(και με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος μου)
ΑΙΤΟΥΜΑΙ

 1) Να διερευνηθούν τα κάτωθι:
α) Κάτω από ποιες συνθήκες έλαβε χώρα η ανωτέρω πορεία διαμαρτυρίας. 
Β)Αν η διοίκηση της ανωτέρω δομής είχε ενημέρωσει ορθά και με τον προσήκοντα τρόπο τον περιορισμό κυκλοφορίας που έχει επιβληθεί με την ανωτέρω απόφαση και την ανάγκη πιστής τήρησης του και σε κάθε περίπτωση τι ακριβώς ενημέρωση παρέχει.
Γ) Αν έχουν δοθεί οδηγίες και αν χρειάζεται να γίνει ενημέρωση από τον Δήμο και την Περιφέρεια με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο τόσο προς τους διαμένοντες στη δομή για την ομαλοποίηση της κατάστασης, όσο και προς το αρμόδιο όργανο του Δήμου ήτοι το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο και πρέπει άμεσα να συγκληθεί για το ανωτέρω θέμα.
2) Να μου κοινοποιηθεί η όποια απάντηση από τους αρμόδιους φορείς.

Κρανίδι, 28 Μαίου 2020
Ο αναφέρων

Αναστάσιος Γ. Λάμπρου
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας