Παρασκευή 19 Απριλίου 2019

ΤΑΣΟΣ ΤΖΑΝΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΤΖΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ.
ΕΡΜΙΟΝΗ 
Προσωπικές πληροφορίες 

Τόπος γέννησης: Λυγουργιό - Αργολίδας & μόνιμος κάτοικος Ερμιόνης - Αργολίδας
Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος και πατέρας τριών παιδιών.

Σπουδές 


Πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
(Βαθμός Λίαν Καλώς). Πτυχιούχος CERTIFICATE και DIPLOMA στο PLATO COLLEGE
στο MONTREAL του CANADA (Bαθμός Άριστα). Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος
στη Διοίκηση Δημοσίων Επιχειρήσεων & Οργανισμών,
(DIPLOMA in INSTITUTIONAL ADMINISTRATION) από το Πανεπιστήμιο CONCORDIA
στο ΜΟΝΤREAL του CANADA, (Βαθμός Άριστα, Honour Student).
Γλώσσες
Αγγλικά( Kάτοχος) DIPLOMA
Ειδικές Γνώσεις
Παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων στις: 


-Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων - SINGULAR A.E. - PRC S.A.
Στρατιωτική Θητεία
Διετής θητεία ως Έφεδρος Αξιωματικός, οικονομικής ειδικότητας,
στην πολεμική Αεροπορία (Υπηρεσία Προμηθειών της Π.Α.).-
Διδακτική Εμπειρία
 Δεκαετής διδακτική εμπειρία στα ΚΕΚ Διάσταση, ΚΕΚ Άποψη & στο ΚΕΚ ΝΕΛΕ της Ν.Α.
Αργολίδας, σε θέματα Management, Marketing, Χρηματοοικονομικών,
Στρατηγικού Σχεδιασμού, Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων & Ανάλυσης Θέσης Ευθύνης. 
Εργασιακή Εμπειρία
Από την 1η/2/1978 έως την 30/9/1979 απασχόληση στην ΑΕΕΠ Γ. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ,
ως Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης στο Εμπορικό Τμήμα. Από την 7/11/1988 έως την
30/9/1990 απασχόληση στην Εθνική Κτηματική Τράπεζα (ΕΚΤΕ), ως Εκπονητής
Οικονομικών Μελετών Βιωσιμότητας Τουριστικών Επενδύσεων.
Από την 18/7/1994 έως την 27/7/2012 απασχόληση στην ΑΤΕ ΒΑΝΚ Α.Ε. Από την
22/4/2008 έως την 27/7/2012 Διευθυντής του καταστήματος της ΑΤΕ Κρανιδίου.
Από την 28/7/2012 έως 31/05/2016 Διευθυντής του καταστήματος της Τράπεζας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Κρανιδίου. Από την 31/3/2000 έως την 13/6/2002 Διευθύνων Σύμβουλος
της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Νομού Αργολίδας (ΑΝ.Ν.ΑΡ Α.Ε.).
Λοιπά
Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ασκληπιείου (1992-1994). 
Από την 1/1/1999 έως την 31/12/2006 Νομαρχιακός Σύμβουλος
στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αργολίδας.
(Από την 1/1/1999 έως την 31/12/2000 Αντιπρόεδρος Νομαρχιακού Συμβουλίου).
Από την 1/1/2012 έως την 31/8/2014 Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ερμιονίδας.
Από την 1/9/2014 έως 31/8/2019 Περιφερειακός Σύμβουλος της
Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Δημοσιευμένα άρθρα - εργασίες στο περιοδικό του
Επιμελητηρίου Αργολίδας & σε Νομαρχιακού επιπέδου
εφημερίδες με θέματα:
-Τουρισμός - Τουριστική προβολή, λειτουργίες, επιδιώξεις.
 -Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση. -Δημόσιο - Δημόσιες επιχειρήσεις & Ανάπτυξη. 
 -Αναπτυξιακές Εταιρείες.
 - Νέα δεδομένα στην αγροτική οικονομία & κτηνοτροφία, προοπτικές
   ανάπτυξης & προβλήματα.
 - Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου & Επενδύσεων (T.T. I.P)

 - Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων.

 - Αξιολόγηση, αναθεώρηση, εξειδίκευση
 Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού
   Σχεδιασμού  & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου.