Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

ΝΕΔΥΠΕΡ Δελτίο τύπου

Πέμπτη 19 Απριλίου 2018

Στο   ΔΣ του Δήμου Ερμιονίδας της (16/04/2018) μετά από καίρια παρέμβαση της ΝΕΔΥΠΕΡ και προς όφελος των καταναλωτών, το σώμα απέριψε την απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΕΡ για τον καθορισμό της δαπάνης διακλάδωσης και σύνδεσης με τον αγωγό αποχέτευσης στο πλαίσιο του έργου « ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ».
Στην απόφαση καθοριζόταν πως η δαπάνη θα ήταν 316,00€  ανά φρεάτιο επίσκεψης του έργου. Όμως με την ίδια απόφαση υπήρχε η δυνατότητα  η δαπάνη αυτή να αφορά μία ή και περισσότερες ιδιωτικές συνδέσεις, κατά την κρίση του Φορέα Υλοποίησης και του Αναδόχου του έργου. Στην περίπτωση κατά την οποία η δαπάνη θα αφορά περισσότερες της μίας ιδιωτικές συνδέσεις, τότε αυτή θα διαμοιράζεται ισόποσα στους κατά περίπτωση ιδιοκτήτες ακινήτων.
Το παρακάτω απόσπασμα από την απόφαση είναι σαφές:
Στην τοποθέτησή μου ως Επικεφαλής της τόνισα πώς:1) Δεν μας δόθηκε καμία τεκμηριωμένη οικονομοτεχνική μελέτη από τις υπηρεσίες της ΔΕΥΑΕΡ για το συγκεκριμένο θέμα  από την οποία να προκύπτει ο κύκλος των ωφελούμενων νοικοκυριών  και η σχέση αναλογίας μεταξύ τέλους και δαπάνης.2) Το ποσό των  316,00 € ανά φρεάτιο επίσκεψης του έργου  προέκυψε από μια απλή διαίρεση του ποσού των 790.000 € που αποτελεί την συμμετοχή της ΔΕΥΑΕΡ στο έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ» με τον αριθμό των  2.500  φρεατίων ιδιωτικής σύνδεσης3) Με την απόφαση αυτή δεν τηρείται η αρχή της αναλογικότητας αφού μία κατοικία θα πληρώσει όσο και μία πολυκατοικία.4) Θα πρέπει να υπάρξει μια νέα απόφαση που να καθορίζει το ύψος της δαπάνης ανά ρολόι  ύδρευσης και να διασφαλίζεται η δίκαιη και αντικειµενική επιβάρυνση κάθε υπόχρεου.Στη συνέχεια και οι άλλες παρατάξεις της Αντιπολίτευσης ζήτησαν την τροποποίηση της απόφασης και τελικά ο Δήμαρχος Ερμιονίδας υπαναχώρησε και πρότεινε  να έρθει μια νέα ρύθμιση σε επόμενο ΔΣ του Δήμου Ερμιονίδας.Τάσος ΤόκαςΔημοτικός Σύμβουλος του Δήμου ΕρμιονίδαςΕπικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ