Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΜΣΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

Η Εθελοντική Αιμοδοσία του Μουσικού Συλλόγου Ερμιόνης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου και ώρα 5 με 9 το απόγευμα και 
Πέμπτη 30 Νοεμβρίου και ώρα 9 με 2 το πρωί 

Στο Ιατρείο Ερμιόνης