Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016

Καιρός για οριστική απόφαση

Για τα απορρίμματα του Σταυρού, χύμα και δεματοποιημένα τρεις δρόμοι υπάρχουν:

ΠΡΩΤΟΣ: Φεύγουν και πηγαίνουν σε έναν ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ εκτός Ερμιονίδος. Όμως ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ που να τα δεχτεί δεν υπάρχει λόγω του εύλογου ερωτήματος: Γιατί δεν φτιάχνετε ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ στον τόπο σας; Ποιοι είσαστε εσείς που τα σκουπίδια σας θέλετε να τα φορτώσετε σε άλλους;

ΔΕΥΤΕΡΟΣ: Στον Σταυρό δημιουργείται χώρος υποδοχής μόνο των υπαρχόντων χύμα και δεματοποιημένων. Ο χώρος αυτός κατασκευάζεται με προδιαγραφές ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΕΑ*. Δεν έχουν μεγάλη διαφορά οι προδιαγραφές μεταξύ τους. Δηλαδή κατάλληλη επίστρωση με χώματα και μεμβράνες, ώστε να μη διαφεύγουν "ζουμιά" στο έδαφος. Τοποθετούνται τα απορρίμματα κατά στρώσεις. Μία απορρίμματα μία χώμα. Ακολουθεί δενδροφύτευση με ευκαλύπτους και δάφνες. Εδώ το κόστος για περίπου 60000 τόνους απορριμμάτων θα είναι μεταξύ 600000 - 1000000 ευρώ. Στον χώρο αυτό τακτοποιούνται τα απορρίμματα και ο χώρος κλείνει. Δηλαδή σφραγίζει και δεν δέχεται απορρίμματα, δηλαδή δεν είναι ενεργός ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ.

ΤΡΙΤΟΣ: Στον Σταυρό δημιουργείται χώρος υποδοχής μόνο των υπαρχόντων χύμα και δεματοποιημένων. Ο χώρος φέρει μία απλή επίστρωση στρωμένου με οδοστρωτήρα καταλλήλου χώματος, και πάνω τοποθετούνται τα απορρίμματα σε στρώσεις: Μία απορρίμματα μία χώμα. Ακολουθεί δενδροφύτευση με ευκαλύπτους και δάφνες. Χαμηλό το κόστος.

Ο ΠΡΩΤΟΣ δρόμος δεν οδηγεί πουθενά.

Μένει ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ και ο ΤΡΙΤΟΣ.

Έχει έλθει το ΙΓΜΕ και ερευνά τις επιπτώσεις των απορριμμάτων του Σταυρού στα γύρω υπόγεια νερά. Αν οι επιπτώσεις είναι ασήμαντες, ακολουθείται ο ΤΡΙΤΟΣ δρόμος. Αν είναι σημαντικές ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

Το ΙΓΜΕ δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε, και τα αποτελέσματα της έρευνάς του πρέπει ο Δήμος να τα δώσει αμέσως στη δημοσιότητα. Όμως το ΙΓΜΕ ερευνά αλλά δεν αποφασίζει. Δηλαδή μην περιμένουμε στο τέλος της έκθεσής του να υπάρχει παράγραφος που να λέει ότι προτείνει τον ΔΕΥΤΕΡΟ ή τον ΤΡΙΤΟ δρόμο. Αυτόν θα τον επιλέξει ο Δήμος μας και η Περιφέρεια με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας του ΙΓΜΕ.

Μη μείνουμε λοιπόν πάλι στα αποτελέσματα της έρευνας, χωρίς οριστική απόφαση, γιατί το να μένουν έτσι .... άταφα είναι η χειρότερη λύση.

* ΧΥΤΑ = Χώρος Υγιεινής Ταφής Απορριμμάτων
  ΧΥΤΥ = Χώρος Υγιεινής Ταφής Υπολείμματος Απορριμμάτων
  ΧΥΤΕΑ = Χώρος Υγιεινής Ταφής Επικινδύνων Απορριμμάτων

Βασίλης Γκάτσος
Χημικός