Σάββατο 20 Αυγούστου 2016

Σήμερα στο παλαιό Δημοτικό Σχολείο Ερμιόνης. "Ερμής Ερμιονέων : Πορεία στο χρόνο και τη δόξα"