Σάββατο 30 Απριλίου 2016

Προετοιμασία για το κάψιμο του Ιούδα στην Ερμιόνηπριν κάτι χρόνια..
Η φωτογραφία  απο το αρχείο του Αντ. Φοίβα