Σάββατο 19 Μαρτίου 2016

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ερμιόνης "Βιτόριζα" προκηρύσσει τακτικές εκλογές

Δελτίο Τύπου:
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ερμιόνης "Βιτόριζα" προκηρύσσει τακτικές εκλογές για την ψήφιση Διοικητικού Συμβουλίου για τα έτη 2016-2017 την Κυριακή 20 Μαρτίου 2016 και ώρα 11:30 π.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Ερμιόνης "Συγγρού".
Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι θα έχουν τα μέλη που έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά για το έτος 2016. (Ετήσια Συνδρομή 20 ευρώ)

Μετά τιμής,

Το ΔΣ