Σάββατο 1 Αυγούστου 2015

ντραπείτε ή χειροκροτήστε !


 
 Έλλη Βασιλάκη
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ornella N'Orny Vaudron | Facebook
Il se stationne dans un endroit pour handicapés, mais les citoyens lui donnent tous une leçon : Il y a quelques jours, à Maringá, au Brésil, un homme a...

Preview by Yahoo