Τετάρτη 13 Μαΐου 2015

Αθήνα
όταν δεν είχαμε γεννηθεί, προφανώς. ( 1920)

Μια φωτογραφία του Φρεντ Μπουασονά