Τρίτη 31 Μαρτίου 2015

Μόνο με πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης απο 26 Νοέμβρη η πώληση γεωργικών φαρμάκων

Μετά την 26 Νοεμβρίου 2015, η πώληση γεωργικών φαρμάκων για επαγγελματική χρήση, περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης των θεμάτων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Η πιστοποίηση των γνώσεων είναι νομικό απαιτούμενο για να μπορεί ο οποιοσδήποτε να προμηθευτεί γεωργικά φάρμακα επαγγελματικής χρήσης όπως αυτά αναφέροντα στην ετικέτα τους.
Η υποχρέωση αυτή προκύπτει από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία του ανθρώπου και του Περιβάλλοντος και από το Ν.4036/2012 που αφορά τη διάθεση των γεωργικών φαρμάκων στην αγορά και την ορθολογική χρήση τους.

Το πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων χορηγείται στους ενδιαφερομένους έπειτα από την συμμετοχή τους σε εξετάσεις που θα γίνουν σε πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα.. Πριν από τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι εάν θέλουν μπορούν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης που θα διοργανώσουν πιστοποιημένοι Φορείς κατάρτισης. Όμως μπορεί ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος να επιλέξει να διαβάσει μόνος του ή να δοκιμάσει τις γνώσεις του στη δοκιμαστική εφαρμογή που παρέχεται στο διαδίκτυο

http://ppp-usercert.minagric.gr
Το σχέδιο κατάρτισης του Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Α.Π.Ε. πρώην ΥΠ.Α.Α.Τ.) περιλαμβάνει τέσσερις 4 ενότητες:

1. Γενική κατάρτιση (Νομοθεσία, κίνδυνοι από παράνομα φυτοφάρμακα, τήρηση αρχείων)2. Κίνδυνοι γεωργικών φαρμάκων (άνθρωπο, δηλητηριάσεις, περιβάλλον)

3. Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία (στρατηγικές και τεχνικές)

4. Εξοπλισμό εφαρμογής (προετοιμασία, χρήση και συντήρηση)

Οι ερωτήσεις που θα πρέπει να απαντηθούν κατά τη διάρκεια των εξετάσεων θα αφορούν τις γνώσεις των ενδιαφερόμενων στο περιεχόμενο των παραπάνω κεφαλαίων.

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου υπάρχει βάση δεδομένων με 221 ερωτήσεων από τα 4 κεφάλαια.. Οι ερωτήσεις έχουν τέσσερις δυνατές απαντήσεις από τις οποίες μία είναι η σωστή για το αντίστοιχο θέμα και σε κάθε ερώτηση δίνεται η σωστή απάντηση.

Δικτυακός τόπος ανεύρεσης των παραπάνω ερωτήσεων:

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/SYSXOPIS_ERWTHSEIS__v.5.0.pdf

Η εξέταση του υποψήφιου γίνεται κάθε φορά σε 50 ερωτήσεις και για να περάσει την εξέταση πρέπει να απαντήσει σωστά σε τουλάχιστον 35 ερωτήσεις. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις προβλέπεται παράβολο το οποίο είναι:

25 ευρώ μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015

50 ευρώ από 1 Απριλίου μέχρι 31 Αυγούστου 2015 και

100 ευρώ από 1 Σεπτεμβρίου 2015 και μετά.

Επισημαίνεται ότι η Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας(πρώην Υπ.ΑΑΤ) έχει εισηγηθεί την παράταση των ημερομηνιών για τα χαμηλά παράβολα.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/FAQ_SYSXOPIS_100315.pdf βρίσκονται οι απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις που αφορούν τους φορείς πιστοποίησης και τους χρήστες γεωργικών φαρμάκων που πρέπει να πιστοποιηθούν.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν για τα εξεταστικά κέντρα και του φορείς κατάρτισης του Νομού μας, που έχουν υποβάλει αναγγελία έναρξης μέχρι τις 20-03-2015, από τις παρακάτω ιστοσελίδες του Υπουργείου. Όμως αυτές ανανεώνονται τακτικά με τις νέες αναγγελίες έναρξης που υποβάλλονται από τους φορείς.

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/Foreis_Katartishs_200315.pdf

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/Exetastika_Kentra_200315.pdf

Έτσι καλούνται όσοι υποχρεούνται να πιστοποιηθούν να επικοινωνήσουν με τους παραπάνω φορείς κατάρτισης και τα κέντρα εκπαίδευσης προκειμένου μετά την επιτυχή εξέτασή τους να λάβουν την απαραίτητη πιστοποίηση των γνώσεών τους στην ορθολογική χρήση των φαρμάκων και να μπορούν να προμηθεύονται γεωργικά φάρμακα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τους διαδικτυακούς τόπους του Υ.Π.Α.Π.Ε.(πρώην Υπ.Α.Α.Τ.) που περιγράφηκαν παραπάνω και από τους Γεωπόνους του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτ/κού Ελέγχου της Υπηρεσίας μας.

Τηλ:2752360304 και
2752360303

argolikeseidhseis