Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015

Πινακοθήκη Ν. Χατζηκυριάκου Γκίκα

Ο Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 26 Φεβρουαρίου 1906