Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων, δελτίο τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σημερινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» κάνει αναφορά σε παρέμβαση 
της χρηματοδοτικής αρχής της ΕΕ, που έχει σαν συνέπεια το «πάγωμα», από τον περασμένο Φεβρουάριο, 
των διαδικασιών χρηματοδότησης των έργων διαχείρισης απορριμμάτων, τα οποία έχουν δημοπρατηθεί με 
τη διαδικασία των ΣΔΙΤ. Η παρέμβαση φέρεται να έχει σαν αφετηρία την προσφυγή (0238/2013) πολιτών 
της Πελοποννήσου στην επιτροπή αναφορών του ΕΚ. Της υπόθεσης φέρεται να έχουν επιληφθεί και οι γενικές 
διευθύνσεις περιβάλλοντος και ανταγωνισμού της ΕΕ, καθώς και οι αρμόδιοι επίτροποι περιβάλλοντος και 
εσωτερικής αγοράς.


Σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Ελευθεροτυπίας»:  Η αρχή του νήματος για την ανατροπή των συμβάσεων 
ΣΔΙΤ βρίσκεται σε μια προσφυγή φορέων και κατοίκων που κατατέθηκε με πλήρη τεκμηρίωση στην Επιτροπή 
Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με στόχο την ακύρωση της αδειοδότησης και σε συνέχεια της ακύρωσης 
του έργου διαχείρισης των απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προϋπολογισμού 132 εκατ. ευρώ (65 εκατ. 
από κοινοτικούς πόρους), στην οποία έχει αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος η ΤΕΡΝΑ του ομίλου Περιστέρη. 
Προβλέπεται στο συγκεκριμένο έργο στα τεύχη διακήρυξης της δεύτερης φάσης, «η ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα 
συμβατικών αποβλήτων ανέρχεται σε 150.000 τόνους ανά έτος».

Η έρευνα που ξεκίνησε φαίνεται ότι δεν περιορίστηκε στην Πελοπόννησο, αλλά επεκτάθηκε σε όλες τις περιφέρειες, 
στις οποίες «τρέχουν» οι διαγωνισμοί - καρμπόν, για φαραωνικά έργα επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, 
με αφύσικη δυναμικότητα και πρόβλεψη για εγγυημένες ποσότητες σύμμεικτων απορριμμάτων, σε όλη τη διάρκεια 
ισχύος των σχετικών συμβάσεων, δηλαδή για 25 - 27 έτη. Με αποτέλεσμα να είναι ορατός ο κίνδυνος να «τιναχτεί 
στον αέρα» το φιλοεργολαβικό κατασκεύασμα κυβέρνησης, περιφερειών και φορέων διαχείρισης (ΦοΔΣΑ).