Κυριακή 11 Μαΐου 2014

Οικονομικές ενισχύσεις για νέους γεωργούς

Από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ανακοινωθεί η 2η πρόσκληση για συμμετοχή στο Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών». Σήμερα, μία εβδομάδα πριν από τη μέχρι στιγμής καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία του μέτρου. Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη ανακοίνωση του υπουργείου, στόχος του μέτρου είναι η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου και η βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας.

Περισσότερα: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ