Τρίτη 18 Μαρτίου 2014

Πρωτοβουλία πολιτών και φορέων της Ερμιονίδας για άμεση επίλυση του προβλήματος επάρκειας νερού


To ιστορικό και το κοινωνικό περιβάλλον


Η προοπτική μεταφοράς νερού από τις πηγές του Αναβάλου στην Ερμιονίδα είναι μια ιστορία που ξεκινά από την δεκαετία του 1960.
Παρ όλες τις αλλεπάλληλες εξαγγελίες απο διάφορες κυβερνήσεις  μόλις πριν από μερικά χρόνια εγκρίθηκε η εκτέλεση μιας μελέτης για το συγκεκριμένο έργο .
Το 2014 είμαστε πλέον στο στάδιο που υπάρχει μια  πλήρης εγκεκριμένη μελέτη.
Η τοπική κοινωνία της Ερμιονίδας ακόμη και σήμερα που εξελίσσεται η πρωτοβουλία μας δεν πιστεύει ότι υπάρχει πιθανότητα να πραγματοποιηθεί το έργο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι παθητική στάση εκτός από τους δημότες της περιοχής έχει υιοθετηθεί και από τις δημοτικές αρχές διαχρονικά.


Το ξεκίνημα


Η προσπάθεια ξεκίνησε μετά την φετινή γιορτή Ροδιού στην Ερμιόνη, όπου συγκεντρώθηκαν οι πρώτες 177 υπογραφές μετά από πρωτοβουλία των Ερμιονιτών ροδοπαραγωγών που υποστήριξαν την γιορτή. Έγιναν οι πρώτες συζητήσεις όπου συμφωνήθηκε η ανάληψη δράσης για αυτό το θέμα.
Η βασική ομάδα αποτελείται από :
Ροδοπαραγωγούς Ερμιόνης
Παρέμβαση Πολιτών Ερμιονίδας
Αγροτικό Συνεταιρισμό Ερμιόνης
Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Ερμιόνης

Αρχικά ζητήθηκε από το γραφείο του Αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη στην Τρίπολη ένα αντίγραφο της μελέτης. Η περιφέρεια ανταποκρίθηκε άμεσα και λάβαμε ηλεκτρονικά την πλήρη μελέτη.
Επιλέχτηκε σε αυτό το στάδιο να μην διευρυνθεί περαιτέρω η ομάδα εργασίας για να υπάρχει ευελιξία και ευκολότερος συντονισμός.

Σύνοψη το έργου μεταφοράς νερού στην Ερμιονίδα από τις πηγές του Αναβάλου

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη προβλέπεται ότι θα
μεταφερθούν στην γεωγραφική περιοχή της Ερμιονίδας 7.8 εκ. κυβικά μέτρα ετησίως που σύμφωνα με τους μελετητές αρκούν για την άρδευση 22.000 στρεμμάτων. Το έργο αυτό προβλέπει την κατασκευή του κεντρικού αγωγού μεταβλητής διαμέτρου μήκους 45.8 χιλιομέτρων με τελική κατάληξη ορεινό σημείο στην περιοχή Βλαχοπουλέικα όπου θα κατασκευαστεί η τερματική δεξαμενή.

Τα πρώτα συμπεράσματα από την μελέτη της περιγραφής του έργου.

Καταρχήν πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που σύμφωνα με τους μελετητές μπορεί να καλύψει σημαντικό μέρος των αγροτικών αναγκών της Ερμιονίδας.
Δεν έχουμε λόγο να αμφιβάλλουμε για την ακρίβεια των στοιχείων.
Επισημαίνουμε όμως ότι χρειάζεται επικαιροποίηση των στοιχείων για τις καλλιέργειες, καθώς παρατηρείται αλλαγή χρήσης αυτών κυρίως για χρήση  παραθεριστικών κατοικιών.


Η πρώτη διαπίστωση που έγινε είναι ότι το έργο αυτό αν υλοποιηθεί δεν λύνει άμεσα το πρόβλημα για το οποίο κατασκευάζεται. Γιατί δεν έχει καν μελετηθεί ο διαμοιρασμός στα τοπικά διαμερίσματα ,δηλαδή στους τελικούς χρήστες. Δυστυχώς σαν τοπική κοινωνία σε αυτό το θέμα μείναμε πίσω.
Επίσης είθισται σε έργα τέτοια τύπου, να γίνεται μελέτη από ειδικούς επιστήμονες ώστε να εκπονηθεί ένα σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης που θα μεγιστοποιήσει τα οφέλη από την αύξηση του διαθεσίμου νερού υψηλής ποιότητας.


Η ομάδα εργασίας λαμβάνοντας αυτά υπόψιν αποφάσισε να απευθυνθεί στον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας κ. Χειβιδόπουλο ώστε να λάβει ενημέρωση και να ζητήσει διευκρινίσεις στα ερωτήματα που δημιουργήθηκαν από την μελέτη του έργου.
Ο κ. Χειβιδόπουλος ανταποκρίθηκε άμεσα και πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Ναύπλιο όπου συζητήθηκαν αρκετά θέματα που αφορούν την ολοκλήρωση του έργου.
Κατά την συνάντηση έγινε αμοιβαία αποδεκτό ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος και πιστώσεις για τα δευτερεύοντα δίκτυα. Δόθηκαν επίσης διαβεβαιώσεις ότι είναι δυνατή η δημοπράτηση του κυρίου έργου ακόμη και εντός του 2014.
Η ομάδα εργασίας αποφάσισε να προτείνει προς δημόσια συζήτηση την ανάγκη δημιουργίας ενός αρδευτικού δικτύου (δεν συμπεριλαμβάνεται στην υπάρχουσα μελέτη) που θα καλύπτει όλα τα τοπικά διαμερίσματα του δήμου μας και τη σύνταξη και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου τοπικού προγράμματος αναδιοργάνωσης της γεωργικής παραγωγής.
Επίσης προτείνει ότι το δίκτυο αυτό θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να διαχειρίζεται μελλοντικές πηγές νερού όπως φραγμάτων αλλά και του νερού των μονάδων βιολογικού σταθμού της περιοχής, να γίνει η σχεδιαζόμενη αναβάθμιση των εγκαταστάσεων έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα νερού στα αστικά δίκτυα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία θα εμπλουτισθεί το σύστημα με 1,2 εκ. κυβικά μέτρα ετησίως.
Τα διαθέσιμα κλιματολογικά στοιχεία της περιοχής μας αλλά και η γνώση των γεωπόνων στις καλλιέργειες της περιοχής, δείχνουν ότι η ανάπτυξη της αγροτικής απασχόλησης είναι εφικτή και σημαντική η συνεισφορά του αγροτικού τομέα στο οικονομικό ισοζύγιο της περιοχής μας.


Θέματα που πρέπει να διερευνηθούν είναι τα παρακάτω :
1.O τρόπος διαχείρισης του νερού του αρδευτικού δικτύου της Ερμιονίδας.¨

(Επιλογή διαχειριστικού μοντέλου)
2.Τα οικονομικά στοιχεία διαχείρισης του νερού (κόστος, κλπ)
3.Η δυνατότητα χρήσης ενός μέρους του νερού που προορίζεται για άρδευση, προκειμένου να καλυφτούν προσωρινά τα αστικά δίκτυα ύδρευσης. ( Απαιτείται μονάδα περαιτέρω επεξεργασίας για παροχή πόσιμου νερού).Αυτό προτείνεται με το δεδομένο ότι μέχρι να κατασκευαστούν τα δίκτυα διαμοιρασμού θα υπάρχει αρκετό διαθέσιμο νερό για αυτή τη χρήση . Σύμφωνα με προηγούμενη αναφορά μεγάλο μέρος του νερού αυτού θα είναι δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθεί για αγροτική χρήση από τους βιολογικούς σταθμούς επεξεργασίας.
Η κάλυψη των αστικών αναγκών από αυτή πηγή, θα παύσει την λειτουργία των υπαρχουσών γεωτρήσεων της ΔΕΥΑΕΡ που στην πλειονότητα αντλούν υφάλμυρα νερά και συνεισφέρουν σημαντικά στην περαιτέρω υποβάθμιση του υδροφορέα της περιοχής. Επίσης εκτιμάται ότι θα βελτιώσει τα οικονομικά μεγέθη της δημοτικής επιχείρησης και θα ενισχύσει σημαντικά το εταιρικό προφίλ της .


Για όλα αυτά που αναφέρονται παραπάνω, αλλά κυρίως για να κατοχυρωθεί η πραγματοποίηση του κυρίως έργου στο συντομότερο δυνατό χρόνο, αλλά και για να δρομολογηθεί η μελέτη και η κατασκευή των συνοδευτικών έργων ζητάμε την ενεργό συμμετοχή σου.
Η πραγματοποίηση τους είναι σημαντική για την περιοχή μας .


Η περιοχή μας που δέχεται και προγραμματίζεται να δεχτεί τουριστικές επενδύσεις εθνικού χαρακτήρα δις ευρώ, απαιτεί την διάθεση των αναγκαίων πιστώσεων για την πραγματοποίηση

έργων υποδομής βάση της αρχής της αναλογικότητας για την εξασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης

της .


Χωρίς αυτά τα έργα και χωρίς την παροχή των απαραίτητων υδατικών πόρων για την γεωργία.

η περιοχή μας αναγκαστικά θα εγκαταλειφθεί μεσοπρόθεσμα από τον γηγενή πληθυσμό της .


Για την ενημέρωση των δημοτών της Ερμιονίδας θα αναλάβουμε σειρά δράσεων (ενημέρωσης των πολιτών, παρεμβάσεις στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, και διερεύνησης βέλτιστων επιλογών διαχείρισης σε συνεργασία με ειδικούς στα θέματα διαχείρισης νερού).


Συμμετέχουμε στις δράσεις της Πρωτοβουλίας και διεκδικούμε το νερό του Αναβάλου .Υπογράφουμε το κείμενο .
                          
Απαιτούμε άμεση και οριστική λύση

για την επάρκεια νερού στον τόπο μας.

Η μελέτη: