Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014

Τζάμι και δω;

Ποιος μπορεί να διαφωνήσει; Ο Δήμος όχι πήγε, αλλά και ξαναπήγε και ξαναπάει στο Πλάτωμα να κάνει ό,τι κάνει με τα σκουπίδια του, γιατί εκεί δεν υπάρχουν ιδιοκτησίες. Δηλαδή δεν υπάρχουν γύρω ιδιοκτήτες (οι Διδυμιώτες ούτε που φαίνονται μέσα στη γούβα) να ενοχληθούν άμεσα, όπως υπήρχαν στον ΧΑΔΑ στα Δισκούρια. Φυσικά ο γείτονας στο Πλάτωμα είναι ο ιδιοκτήτης - Δημόσιο. Σοσιαλιστικότατη λύση: Τα κάναμε πάνω στη κοινή μας περιουσία!  Τα κάναμε εκεί για να απαλλάξουμε από την ενόχληση την ιδιωτική περιουσία! Όντως, αυτό είδε όλος ο κόσμος: Καπιταλιστικός σοσιαλισμός λολούντων, λουλούντων και λολόντων (Ανοίξτε της Οξφόρδης, το αρβανίτικο δηλαδή Ντιξιονέρι). Τώρα γιατί χαμογελούσε με νόημα ο δίπλα ιστάμενος Αγαπητός Αντιδήμαρχος;;;

Αλλά πώς έγινε ο ΧΑΔΑ των Δισκουρίων Τζάμι; Επειδή το δείχνει η φωτογραφία; Αποκατάσταση σημαίνει επικάλυψη με χώμα;
Εκεί υπήρχαν τόνοι αποκαΐδια δεκαετιών. Περιβαλλοντική βόμβα όπως θα σας το έχουν πει πολλοί. Πού τα μεταφέρατε; Ποιοι τα δέχτηκαν; Με τι κωδικό αποβλήτων τα μετακινήσατε; Ποια αποτελέσματα εκπλυσιμότητας και χημικής σύστασης έχετε στα χέρια σας; Γιατί δεν τα δημοσιεύετε;
Η Μελέτη δεν είναι Αποκατάστασης μόνον αλλά και Παρακολούθησης. Επιβάλλει γεωτρήσεις και παρακολούθηση της ποιότητας των υπογείων υδάτων τουλάχιστον για 2 χρόνια. Στο τζάμι φαίνονται οι γεωτρήσεις; Τώρα γιατί χαμογελούσε με νόημα ο δίπλα ιστάμενος Αγαπητός Αντιδήμαρχος;;;

Οι υποψήφιοι Δήμαρχοι δεν νομίζω ότι πρέπει να αφήσουν έτσι αυτές τις υποθέσεις  "των τζαμιών", των αποκαταστάσεων των παλιών χωματερών στα Δισκούρια και στο Κρόθι. Οφείλουν όλοι τους να ζητήσουν τις Μελέτες Αποκατάστασης Παρακολούθησης, σε ποιο στάδιο εφαρμογής βρίσκονται, μαζί με όλα τα στοιχεία χημικών αναλύσεων, εκπλυσιμότητας αποκαϊδίων, ποιότητας υπογείων νερών κάτω από τη "Αποκατάσταση". Και να μας πουν τι πραγματικά συμβαίνει εκεί. Στην ανάγκη να καλέσουν τους επιθεωρητές περιβάλλοντος της Περιφέρειας να ελέγξουν την εφαρμογή των Μελετών Αποκατάστασης ΧΑΔΑ Δισκουρίων και Κροθιού.

Το τι είναι τζάμι το καθορίζουν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος που είναι επιστήμονες περιβάλλοντος και όχι ο Δήμαρχος που κατά Πλάτωνα είναι πολιτικός επιστήμων. Ως πολιτικός επιστήμων της νεοτέρας Ελλάδος σωστά και μας έδειξε μια φωτογραφία, όπου όλα τζάμι. Τζάμι όμως θα είναι η έκθεση που θα κάνουν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος.

Έρρωσθε,
Βασίλης Γκάτσος