Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013

ΔΑΓΡΕΣ: Γκρεμίστε τώρα τα παράνομα κτίσματα Κυριακού

Παρά την τελεσίδικη απόφαση να γκρεμιστούν τα παράνομα (καθ’ υπέρβαση δομημένα) κτίσματα στην βίλλα του Μηνά Κυριακού, στον Άγιο Αιμιλιανό του Πορτοχελίου, η πολιτεία δια των εντεταλμένων οργάνων της «αρνείται να προχωρήσει στην καθαίρεσή τους», προφασιζόμενη την έλλειψη κονδυλίων για εκτέλεση της απόφασης αυτής. Η «Ενωση Πολιτών κατά της Διαφθοράς», δια του εκπροσώπου της, με επιστολή της προς την Κτηματική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, ζητά την εφαρμογή του πρωτοκόλλου κατεδάφισης και δηλώνει την πρόθεσή της, σε περίπτωση μη ύπαρξης κονδυλίου, να αναλάβει αυτή τα έξοδα της κατεδάφισης. Διαβάστε την επιστολή

ΕΝΩΣΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ
Προς: Κτηματική Υπηρεσία  Νομού Αργολίδας
Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Ν.2971/2001 «περί αιγιαλού και παραλίας»   παρακαλώ  όπως κινήσετε την διαδικασία  υλοποίησης του παρακάτω πρωτοκόλλου  υπ’ αριθμ. 2240/11-10-2004    κατεδάφισης των αυθαιρέτων κτισμάτων εμβαδού 786,62 τ.μ. που έχει κτίσει παρανόμως σε δημόσιο χώρο ο Μηνάς Κυριακού, καταλαμβάνοντας αιγιαλό στην περιοχή ΑΓΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ – ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ  δεσμευόμενοι ως Σωματείο ότι αναλαμβάνουμε τη σχετική δαπάνη.
Καθότι οι από το 2004 διορισμένοι από τις Κυβερνήσεις  Περιφερειάρχες Πελ/νήσου προβάλλοντας αστείες δικαιολογίες και κατά παράβαση του Υπηρεσιακού τους καθήκοντος αρνήθηκαν στο παρελθόν, αρνούνται και σήμερα να εκτελέσουν το αριθμ. πρωτ. 2240/11-10-2004 της Κτηματικής Υπηρεσίας που αφορά την κατεδάφιση των αυθαιρέτων κτισμάτων που Μηνά Κυριακού προφασιζόμενοι ότι η Περιφέρεια δεν διαθέτει χρήματα για να καλύψει αυτή τη δαπάνη.
Ψεύδονται όμως ασυστόλως διότι σύμφωνα με το Ν. 2971/2001 «περί αιγιαλού και παραλίας»  άρθρ. 27 παραγρ. 6 η κατεδάφιση των αυθαιρέτων κτισμάτων από το χώρο του αιγιαλού θα πραγματοποιείται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και η σχετική δαπάνη καταλογίζεται σε βάρος του καταπατητή κατηγορουμένου. 
Επίσης σύμφωνα με τον Κώδικα διοικητικής διαδικασίας παρακαλώ όπως με ενημερώσετε εγγράφως για τις ενέργειές σας εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος των τριάντα (30) ημερών.
Κοινοποίηση:
1.Εισαγγελέα Αρείου Πάγου
2.Εισαγγελέα διαφθοράς
3.ΜΜΕ
Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Σωματείου
ΠΑΥΛΟΣ  ΔΑΓΡΕΣ

τηλ. 6943570958
enimerosipeloponnisou