Σάββατο 18 Μαΐου 2013

Φράχθι

Τέλος καλό, όλα καλά.

Βέβαια μετά το πέρας των ανασκαφών έμεινε .... στη φροντίδα της φύσης και παρ' όλο τον δανεισμό τελικά με τα ΕΣΠΑ το φτιάξαμε, δηλαδή και αυτό μας το φτιάξανε οι Ευρωπαίοι.
Όντως έχει γίνει πολύ καλή δουλειά, φαίνεται και από τις φωτογραφίες, αλλά για να συντηρηθεί μακροχρονίως πρέπει να έχει συνεχή ροή επισκεπτών, οπότε και φύλαξη. Κάτι σαν τα σπήλαια του Δυρού.
Δηλαδή από δω και πέρα χρειάζεται επαγγελματισμός. Χρειάζονται έσοδα που να καλύψουν τα έξοδα και αυτό είναι το στοίχημα.

Έρρωσθε,
Βασίλης Γκάτσος